was successfully added to your cart.

Örverur á kjöti

By | namskeid

Matvæli mega ekki valda neytendum skaða. Það er grundvallaratriði. Öll vinnsla matvæla og innra eftirlit og opinbert eftirlit gengur út á að tryggja öryggi matvæla.  Við vinnslu, geymslu og dreifingu matvæla eru notaðar leiðir og aðferðir til að halda örverum sem geta skaðað fólk og skemmt mat í skefjum. Þess vegna eru alls konar viðmið um hitastig, sýrustig, örverumælingar o.fl. sett í reglugerðir og leiðbeiningar um opinbert eftirlit. Hættan af örverum er mest í afurðum úr dýraríkinu. Þess vegna eru reglur um þær strangari og eftirlit meira en fyrir önnur matvæli.

Verð: 19.900 krónur (með vsk.)

Leyfismál, gæðahandbók, innra eftirlit og stofnun fyrirtækja

By | namskeid

Smáframleiðsla matvæla – Leiðbeiningar til að hefja framleiðslu, dreifingu og sölu

Þess er krafist, að hálfu hins opinbera, að áður en hafist er handa við sölu eða dreifingu  matvæla, skuli þar til bær yfirvöld veita til þess leyfi.

Grunnur að leyfisveitingu er að:

 • framleiða örugg matvæli
 • neytendum stafi ekki hætta af neyslu þeirra
 • með skýrum hætti komi fram hver sé ábyrgur fyrir framleiðslunni
 • það komi fram hvað eigi að framleiða, úr hverju, hvar og hvernig
 • það liggi fyrir staðfesting, að allt hafi verið gert, sem tryggir
  öryggi matvæla

Smáframleiðsla matvæla hér á landi er þó nokkur og mun líklega fara vaxandi á næstu árum. Leyfisveitendur og eftirlitsaðilar krefjast þess í mun ríkari mæli að framleiðendur hafi faglega þekkingu og reynslu til að geta framleitt öruggar og góðar vörur.

Með þessu leiðbeiningum, er þeim sem ætla að hefja smáframleiðslu matvæla, gert kleift að sækja sér þekkingu sem nýtist við umsókn um starfsleyfi, innra eftirlit og gerð gæðahandbókar.

Smáframleiðsla matvæla – um fræðslusefnið á netinu​

Matís og starfsmenn þess eru bakhjarlar þessa verkefnis. Fræðsluefnið er unnið úr ýmsum gögnum s.s. þeim lögum og reglugerðum sem fjalla um matvæli, úr fyrri rannsóknum og því náms- og kynningarefni sem útbúið hefur verið hjá Matís og Matvælastofnun.

Hægt er að kaupa aðgang að þessu fræðsluefni, olithor@matis.is veitir allar nánari upplýsingar. Kaupandi þarf að smella á hnappinn „Kaupa námskeið“ hér að neðan, og þaðan fer hann á greiðslusíðu þar sem hægt er velja að greiða með greiðslukorti í gegnum greiðslugátt Borgunar eða með millifærslu. Viðkomandi fær síðan aðgang að námskeiðinu um leið og greiðsluferli lýkur.

Verð: 19.900 krónur (með vsk.)

Heimavinnsla afurða

By | Óflokkað

Samstarf Matís og Landbúnaðarháskóla Íslands um gerð kennsluefnis og vefnámskeiðs fyrir smáframleiðendur á kindakjötsafurðum.

Fullvinnsla á kindakjöti heima á sveitabæjum sem og hjá öðrum smáframleiðendum, mun líklega fara vaxandi á næstu árum.  Leyfisveitendur og eftirlitsaðilar krefjast þess í mun ríkari mæli að framleiðendur geti sýnt, á sannanlegan hátt, að þeir hafi faglega þekkingu og reynslu til að geta framleitt öruggar og góðar vörur.

Með þessu námskeiði, er þeim sem hafa áhuga á úrvinnslu  kindakjöts, gert mögulegt að sækja sér yfirgripsmikla þekkingu á netinu og fengið þekkinguna sem þeir hafað aflað sér staðfesta með prófum.

Um námið á netinu

Matís og Landbúnaðarháskóli Íslands með dyggri aðstoð Landsamtaka sauðfjárbænda eru bakhjarlar námskeiðsins. Námsefnið er unnið úr ýmsum gögnum s.s. úr fyrri rannsóknum og því náms- og kynningarefni sem útbúið hefur verið hjá  Matís og forverum þess og ekki síður úr því efni sem finna má hjá Matvælastofnun.

Höfundar efnisins, eins og það birtist hér, eru Óli Þór Hilmarson kjötiðnaðarmeistari, Guðjón Þorkelsson matvælafræðingur, Þóra Valsdóttir matvælafræðingur og Júlía Sigurbergsdóttir viðskiptafræðingur. Ólafur Rögnvaldsson sá um kvikmyndun og Þormóður Dagsson vefhönnuður sá um grafík og vefhönnun.

Hvernig fer námið fram?

 • Nemandi skráir þátttöku á www.matis.online.is. Skrá þarf nafn, kennitölu, heimilisfang og netfang
 • Nemandi fær svo greiðslutilkynningu í heimabanka.
 • Innskráningarkóða á vefsvæði sendur nemanda þegar greiðsla er staðfest.
 • Þátttaka hefst svo við innskráningu á námskeiðið.
 • Stakur aðgangur er einungis ætlaður einum notanda. Ef upp kemst um hvers kyns misnotkun á aðgangi að vefnámskeiðum verður viðkomandi aðgangi lokað.

Réttindi og viðurkenning

 • Hver kafli er sjálfstæð kennslueining. Í lok hvers kafla er próf í formi spurninga. Að lokinni próftöku kemur fram hvaða spurningum hefur verið svarað rétt og hverjum ekki. Einungis er hægt að taka hvert próf þrisvar sinnum.
 • Þegar öllum köflum hefur verið lokið með a.m.k. 80% réttum svörum í hverjum þeirra, er staðfest af nemanda, að prófum sé lokið. Eftir það lokast á frekari próftöku en efnið verður áfram aðgengilegt nemandanum.
 • Aðgangur að námskeiði gildir í eitt ár.
 • Hægt er að kaupa staka liði þessa námskeiðs á 19.900 krónur.
 • Viðkomandi fær sent viðurkenningarskjal þar sem staðfest er af kennurum að þessu námi sé lokið með fullnægjandi hætti.

Efnisyfirlit

 1. Örverur á kjöti og örverum á kjöti haldið niðri
 2. Leyfismál, gæðahandbók og innra eftirlit og stofnun fyrirtækja
 3. Pökkun matvæla og umbúðamerkingar matvæla
 4. Slátrun og kjötmat, almennt um kindakjötsmat
 5. Sögun/úrbeining og marinering​
 6. Söltun og reyking
 7. Hráverkun og pylsugerð